De cel sociale ontwikkeling

Everecity > Wie zijn wij ? > Onze afdelingen ? > De huurpool ? > De cel sociale ontwikkeling

De Cel Sociale Ontwikkeling bestaat uit :

  • Een Hoofd van de Cel
  • Twee maatschappelijk assistenten
  • Een projectcoördinatrice

 

Het maatschappelijk werk van EVERECITY is opgebouwd rond 3 assen :

  1. Individueel maatschappelijk werk
  2. Collectief maatschappelijk werk
  3. Gemeenschappelijk maatschappelijk werk

 

 

Twee maatschappelijk assistenten die afgevaardigd zijn door de vzw DMBSH (Dienst voor maatschappelijke begeleiding van sociale huurders) behandelen de individuele sociale vragen die door de huurders geformuleerd worden.

  • De ene staat in voor de site van Hoog- en Laag-Evere (behalve de Oleandergaard)
  • De andere staat in voor de site van Evere Centrum en de Oleandergaard

Het individueel maatschappelijk werk :

Wat houdt sociale begeleiding in ?

Sociale begeleiding bestaat erin om u te ontmoeten en in alle vertrouwelijkheid naar u te luisteren.

De maatschappelijk assistenten onderzoeken uw situatie en zoeken met u naar de meest geschikte oplossingen.

Indien nodig zullen zij u doorverwijzen naar meer specifieke diensten.

Voor meer informatie, zie: Ik heb een sociale vraag.

Het collectief maatschappelijk werk :

Het collectief maatschappelijk werk wordt verzorgd door Mevrouw Sophie Rosmant, projectcoördinatrice.

Het collectief maatschappelijk werk wordt georganiseerd rond de behoeften die meegedeeld worden door een groep van huurders. De antwoorden op deze behoeften worden opgebouwd door de collectiviteit in partnerschap met EVERECITY. De projectcoördinatrice verzorgt de contacten tussen de groep en de maatschappij. Ze draagt ook haar steun, haar knowhow en sociale vaardigheid bij aan het beheer van een groep.

Het collectief maatschappelijk werk werd bij EVERECITY ingevoerd in 2017 en er leeft een mooie groepsdynamiek, die voornamelijk georganiseerd is in Hoog-Evere, rond “de ondersteuning van bejaarde personen in hun leefomgeving”.

Zie “Onze projecten

Het collectief maatschappelijk werk laat ook toe om individuele moeilijkheden op te sporen die dan opgelost kunnen worden via het individueel maatschappelijk werk.

Het laat ook toe om banden te creëren met andere burgerinitiatieven die binnen het PSC (Project voor Sociale Cohesie) georganiseerd worden in de dynamiek van het gemeenschappelijk maatschappelijk werk.

Het gemeenschappelijk maatschappelijk werk :

EVERECITY  beschikt sinds 2017 over een PSC (Project voor Sociale Cohesie), PSC De Là Haut genoemd en gesubsidieerd door het Gewest. Het wordt beheerd door een PCS-coördinator, Dhr. Youen Aert, in samenwerking met het Cultureel Centrum van Evere “L’Entrelà“.

Het gemeenschappelijk maatschappelijk werk wordt opgebouwd rond burgerprojecten met, door en voor de bewoners. U kunt de coördinator van het PSC De Là Haut en de huurders die bij talrijke projecten betrokken zijn, ontmoeten in het gemeenschapslokaal op de gelijkvloerse verdieping Platolaan 21.

Hoe neem ik contact op met de Cel Sociale Ontwikkeling ? :

  02 430 65 00

  everecity@everecity.be

  A. Vermeylenlaan 58/1, 1140 Evere

Permanenties :


Voor huurders van Hoog-Evere : donderdag van 13u tot 16u30
Voor huurders van Evere-Centrum : dinsdag van 13u tot 16u30
Voor huurders van Laag-Evere : woensdag van 13u tot 16u30

dinsdag van 8u30 tot 11u30 en van 13u tot 16u30
woensdag van 13u tot 16u30
C. Permekelaan 83 – 1140 Evere
 

 

[helpful]