Ik heb een sociale vraag

In het Huishoudelijk Reglement is een schat aan nuttige informatie te vinden over de rechten en plichten van de huurder.

De sociale begeleiding bestaat erin om u te ontmoeten en in alle vertrouwelijkheid naar u te luisteren.
De maatschappelijk assistenten onderzoeken uw situatie en zoeken met u naar de meest geschikte oplossingen.
Ze verwijzen u naar meer specifieke diensten indien nodig.

Ik heb budgetproblemen

Ik slaag er niet meer in om mijn facturen te betalen, mijn budget te beheren.

Wij kunnen samen met u uw budget onderzoeken, prioriteiten bepalen, afbetalingsplannen vragen, u naar een dienst voor schuldbemiddeling verwijzen of eender welke andere oplossing zoeken die geschikt is voor uw situatie.

 

Ik heb een probleem met de buren

Mijn buurman/buurvrouw maakt ’s nachts lawaai; ik heb een conflict met mijn buurman/buurvrouw…

Verschillende oplossingen zijn mogelijk : bemiddeling (Egregoros)politievredegerecht.

Wij raden u aan om in eerste instantie contact op te nemen met Egregoros (bemiddelaars) op nummer 0800 114 03.

Zij komen ter plaatse tussen 21u en 1u.

Indien het probleem aanhoudt, kunnen wij samen met u naar een gepaste oplossing zoeken.

Ik heb sociale of administratieve problemen

Ik begrijp niet wat ik moet doen, waar ik de documenten kan vinden die mij gevraagd worden… in het kader van mijn werkloosheid, pensioen, ziekenfonds, kinderbijslag, OCMW, everecity

Wij zullen u uitleg geven, u helpen bij de te ondernemen stappen en u doorverwijzen indien nodig.

Het lukt thuis niet meer, ik heb hulp nodig (boodschappen, maaltijden, was, onderhoud van de woning, persoonlijke hygiëne…)Wij nemen voor u contact op met diensten voor thuishulp.

Ik heb nood aan een luisterend oor en aan steun

Ik voel me niet goed, ik zit in de put, ik ben angstig, ik weet niet meer wat doen, ik zie geen uitweg meer uit mijn situatie…

Wij luisteren naar u en zoeken met u naar oplossingen, in samenwerking met andere diensten indien nodig.

Hoe neem ik contact op met de Cel Sociale Ontwikkeling ?

02 430 65 00

everecity@everecity.be
A. Vermeylenlaan 58/1 – 1140 Evere