Disclaimer

Dit elektronisch bericht heeft een informeel karakter en verplicht de administratie tot niets. Alle officiële documenten die everecity verbinden, worden door de bevoegde personen ondertekend en per post verzonden.

De informatie in deze e-mail, bijlagen inbegrepen, is vertrouwelijk en is alsdusdanig voorbehouden voor exclusief gebruik door de hierboven vermelde bestemmeling(en). Indien u niet de bestemmeling bent, willen wij u erop wijzen dat u deze informatie niet mag aanwenden voor eigen gebruik noch verspreiden aan derden. Indien u deze e-mail per ongeluk hebt ontvangen, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en deze e-mail van uw computer te verwijderen.