Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website wordt bepaald door deze algemene voorwaarden. Door deze website te gebruiken, bevestigt u de voorwaarden te kennen en te aanvaarden. We zijn in geen geval aansprakelijk voor een verkeerd gebruik van onze website.

De website wordt ter beschikking gesteld door everecity, met maatschappelijke zetel in de Auguste Vermeylenlaan 58/1 – 1140 Evere.

De website wordt gehost door OVH-WEB.

Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, de werking of het technisch beheer?
Neem dan contact op met de webmaster DPO@everecity.brussels

everecity is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de bewerking, het redactionele beheer en de redactionele opvolging van deze website.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden beschrijven de rechten, plichten en beperkingen die op u van toepassing zijn wanneer u als gebruiker naar onze website surft.

Op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving staat het everecity vrij om de inhoud van deze website – inclusief deze algemene voorwaarden – te wijzigen.

everecity behoudt zich het recht voor op elk moment elk kenmerk van de website, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde functies, de databank en/of de inhoud te wijzigen, te verwijderen of te onderbreken.

everecity is niet verantwoordelijk voor de verwijdering of de permanente of tijdelijke opschorting van (een deel van) de website.

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onjuistheden of lacunes bevatten.

everecity is niet aansprakelijk voor enige schade aan de computer van u als gebruiker of voor het verlies van gegevens door te downloaden.

De website bevat een aantal hyperlinks naar andere websites. everecity is niet aansprakelijk voor deze websites.

De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij contactopname of bij een verzoek tot informatie worden enkel gebruikt door everecity om de vraag van de gebruiker te beantwoorden.

De persoonsgegevens worden enkel overgemaakt aan het personeel dat instaat voor de verwerking van de verzoeken.

Overeenkomstig artikel 129 paragraaf 1 van de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, informeert Everecity de gebruikers van de website over het gebruik van cookies.

De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website behoren toe aan everecity.

Tenzij anders bepaald, zijn de teksten, legendes en andere geschreven informatie op de website eigendom van de everecity.

Tenzij anders vermeld, bezit everecity alle auteursrechten op de foto’s en het beeldmateriaal bij de teksten. Deze foto’s en dit beeldmateriaal mogen niet gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd
worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

Als de auteur niet vermeld wordt onder een foto, betekent dit dat de uitgever – ook al heeft hij dit geprobeerd – de auteur noch zijn rechthebbenden kon identificeren. Als een auteur zijn werk
herkent, kan hij contact opnemen met everecity.

Niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van een deel van of de volledige website kan leiden tot een vervolging.

De Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wet.

De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.