Contact met ons opnemen

AARZEL NIET! NEEM CONTACT OP MET ONS :

02 430 65 00

A. Vermeylenlaan 58/1

1140 Evere

MyEverecity

Appinest

Contacteren communicatie afdeling : communication@everecity.brussels

 

Buiten de kantooruren en enkel voor technische dringende gevallen, vorm het nummer 02/430 65 00.

Deze oproep zal doorgeschakeld worden naar een wachtdienst die uw aanvraag zal onderzoeken.

Wachtdienst  

everecity stelt een wachtdienst ter beschikking van zijn huurders die buiten de kantooruren, tijdens het weekend en op feestdagen tussenkomt voor ernstige en dringende problemen die niet tot de normale werkuren kunnen wachten.
De kosten van deze wachtdienst worden verrekend in de huurlasten aan het geheel van de huurders.
De kosten van tussenkomsten worden individueel of collectief doorgerekend of ten laste genomen door everecity, in functie van de wettelijke regels betreffende de aard van de panne.
De tussenkomsten en/of verplaatsingen van de wachtdienst die nodig zijn ten gevolge van een onachtzaamheid van de huurder worden hem aangerekend.
Indien de dringendheid niet reëel is, behoudt everecity zich het recht toe de tussenkomst en de verplaatsing te verrekenen aan de verantwoordelijke huurder.
In voorkomend geval kan deze aanrekening betwist worden via alle mogelijke rechtsmiddelen (bezwaar, klacht, rechtbank).

 

Let wel: deze wachtdienst is uitsluitend voorbehouden aan technische noodgevallen (waterlek, verstopte wc, enz.). De 112 blijft bevoegd in de dringende gevallen (brand, gasreuk, ongeval, probleem met de lift, probleem met de verwarming, geen warm water meer …).