everecity

everecity is ontstaan uit de fusie van twee sociale huisvestingsmaatschappijen, Germinal en Ieder Zijn Huis, die beide in de gemeente Evere gelegen waren. Opgericht op 1 januari 2015 beheert everecity vandaag bijna 1900 sociale woningen en ze heeft de ambitie om haar patrimonium de komende jaren te vergroten.
everecity is een huurderscoöperatieve. Op elk beheersniveau wordt het evenwicht tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de huurders gerespecteerd….

Onze permanenties

A. Vermeylenlaan, 58/1 - 1140 Evere

Dinsdag van 13u tot 16u30 (huurders)

C. Permekelaan 83/33 - 1140 Evere

Woensdag van 08u30 tot 11u30 (kandidaten)
Woensdag van 13u tot 16u30 (huurders)

Picardiestraat 92 - 1140 Evere

Dinsdag van 08u30 tot 11u30 (huurders)

Aarzel niet! Neem contact op met ons

02 430 65 00

A. Vermeylenlaan 58/1

1140 Evere

MyEverecity

Appinest

Actualiteiten

Herziening van de huurprijzen op 1 januari 2025

Herziening van de huurprijzen op 1 januari 2025

Elk jaar zijn de huurders verplicht hun inkomsten en hun gezinssituatie te actualiseren (ook al is er niets veranderd). Dit stelt ons in staat om het huurbedrag aan te passen vanaf januari. In overeenstemming met het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26/9/96, gewijzigd door het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13/3/97, moeten we de huurprijzen herzien op 1/1/2025. Daartoe werd begin juni 2024 een omzendbrief verstuurd. Die vermeldt alle documenten die ons moeten worden bezorgd, met name: De kopie van ALLE PAGINA’S recto-verso van het aanslagbiljet inkomsten 2022 – belastingen 2023 Uw huidige inkomsten (OCMW attest, werkloosheid, ziekenfonds, loonfiche, pensioen) Een verklaring op eer indien u of uw kind(eren) van meer dan 18 jaar geen inkomsten hebben. Het betalingsbewijs van uw brandverzekeringspremie via een attest uitgereikt door uw verzekeraar of een bankuittreksel met de naam van de verzekeringsmaatschappij en het betaalde bedrag. Indien u van verzekeringsmaatschappij bent veranderd, een kopie van de nieuwe ondertekende verzekeringspolis.   Hebt u de gevraagde documenten nog niet bezorgd? Al deze documenten moeten ons uiterlijk vóór 16 AUGUSTUS 2024 worden bezorgd Doe het meteen! Zonder nieuws van uw kant zal uw huurprijs op het maximumbedrag worden gebracht. Hetzij:  Aan het personeel aanwezig op de diverse permanenties van uw wijk, met name: Op dinsdag van 08u30 tot 11u30 in de Picardiëstraat 92...

...
Afrekening kosten – Alles op een rijtje
Afrekening kosten – Alles op een rijtje

Het einde van het schooljaar betekent een afrekening van de kosten. Die van het jaar 2023 zal in de loop van de maand september in uw brievenbus vallen. Ter herinnering, deze procedure stelt u...

...

Ons patrimonium