Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Everecity waakt erover dat de informatie die beschikbaar is op de website toegankelijk is voor een zo groot mogelijk publiek. Bij de creatie van onze website hebben we de oegankelijkheidscriteria van het W3C (externe link)en de richtlijnen i.v.m. websitetoegankelijkheid gepubliceerd door AnySurfer (externe link), zo goed mogelijk nageleefd.