WORD DE OPLOSSING!

16 apr, 2020

Op initiatief van het College van Burgemeester en Schepene.
STOPPEN WE DE PANDEMIE OF NIET? DIT HANGT ENKEL AF VAN U.
Voor uw veiligheid, respecteer deze eenvoudige regels van basishygiëne : gooi zakdoeken, mondmaskers en handschoenen in een gesloten zak. Deponeer 24u later in de huisvuilbak.
Affiche sensibilisation