Inhuldiging Léger 36

17 sep, 2021

Sinds de opening van het gemeenschapscentrum nodigt het team van de eenheid voor sociale ontwikkeling van Everecity de bewoners uit om deel te nemen aan een gemeenschappelijke collectieve dynamiek. Er zijn verschillende burgerprojecten opgezet die zich op natuurlijke wijze hebben ontwikkeld. Voor het project “Germineurs” heeft een kleine groep moestuiniers een deel van de openbare ruimte overgenomen door groenten te planten, afval te verzamelen, de bloemperken te onderhouden en bloemen te planten. Half september gaan twee nieuwe bewonersprojecten van start: een naaiatelier voor ruilen en samen leren kleine creaties maken, en laagdrempelig turnen

Tegelijkertijd worden andere projecten geconsolideerd die op een participatieve en solidaire aanpak zijn gebaseerd: “Mijn buur-mon voisin Germin”, dat occasionele sociale activiteiten organiseert om banden te smeden met de meest geïsoleerde personen in de buurt. Of “Onze wijk opnieuw uitvinden, Germinal in mozaïek”, een project van Entrela’, organiseert vanaf half september fotoworkshops om technische kiosken in de wijk te verfraaien met fotofresco’s. En ten slotte biedt het OCMW vanaf begin oktober drie dagen per week warme maaltijden aan via een buurtrestaurant.

 

 

 

Ce mercredi 8 septembre 2021, Everecity a inauguré son local communautaire du centre-Evere. Inséré au cœur du nouveau complexe d’habitations de la rue léger 36, il a permis l’établissement d’une large palette de projets citoyens autour de deux thèmes centraux : tisser un lien social intergénérationnel tout en stimulant la biodiversité des espaces verts qui l’entourent.