Wij versterken de banden tussen de SISP’s in het Brussels Gewest

18 feb, 2022

Comensia en Brussel Woning samenwerken met Everecity !

Enkele dagen geleden had Everecity de kans om samen te werken met twee andere sociale huisvestingsmaatschappijen in Brussel. Het doel van deze bijeenkomsten was banden te smeden, goede praktijken uit te wisselen en een grote solidariteit tussen onze bedrijven tot stand te brengen.
Comensia kwam kennismaken met het Accueil&Info team om te leren van onze ervaringen en het beheer van inkomende verzoeken van onze huurders. Le logement Bruxellois van zijn kant kwam een kleine opleiding geven aan ons team van elektriciens in het kader van de ontplooiing van het Intratone-project in onze gebouwen.
Deze gedeelde momenten laten ons inzien hoezeer de uitwisseling en de deskundigheid van een collega ons kunnen helpen bij het welslagen van ons werk.