Sluiting containerpark van evere

5 aug, 2022

De gemeentelijke stortplaats voor huishoudelijk vuil op de Bordet-site, Jules Bordetlaan nr. 51, sluit vanaf 1 september 2022.

 

Tijdens zijn vergadering van dinsdag 5 juli heeft het college van burgemeester en schepenen besloten het centrum voor de inzameling van huishoudelijk afval vanaf 1 september 2022 tot nader order te sluiten voor het publiek. Dit besluit is ingegeven door verschillende objectieve elementen, waaronder de naleving van het urbanisme en de milieuwetgeving. Er is een lange procedure opgestart, waarvan het precieze tijdschema nog niet door de gemeentelijke diensten is vastgelegd. Hierdoor is het momenteel onmogelijk om een datum voor de heropening te geven.

 

Dit betekent niet dat u uw grofvuil moet laten rondslingeren, want er zijn verschillende oplossingen voor u beschikbaar:

  • De gratis ophaaldienst aan huis door de gemeentelijke diensten;
  • Ophalen aan huis door regionale diensten;
  • Lever uw grofvuil in bij een van de 2 regionale afvalverwerkingscentra

 

Voor meer informatie, surf naar : https://www.arp-gan.be/nl/index.html