Aanpassing van uw ladingen

2 sep, 2022

Geachte Mevrouw
Heer,

De sterke stijgingen van de energieprijzen als gevolg van de inflatie worden reeds door de verschillende leveranciers toegepast. Terwijl op onze gasinstallaties een sociaal tarief wordt toegepast, is dit niet het geval voor elektriciteit.
Onze elektriciteitsleverancier heeft onlangs de verschuldigde voorschotten verhoogd voor de hele sector van de huisvestingsmaatschappijen in het Brusselse Gewest.

Ter herinnering: Everecity fungeert als een “brievenbus” tussen de huurder en de energieleverancier:
• de leverancier factureert Everecity de voorschotten voor het elektriciteitsverbruik die aan de huurders in rekening worden gebracht
• Everecity int deze waarborgsommen vervolgens bij de huurders via de maandelijkse provisies en jaarafrekeningen en betaalt deze aan de energieleverancier.

Wat zijn de kosten voor een gebouw? Dit is de elektrische energie die verbruikt wordt voor :
• Verlichting van de gemeenschappelijke ruimten
• De lift
• De collectieve stookruimte

Deze verhoging, die verband houdt met de explosieve stijging van de elektriciteitsprijzen (€/Kwh), zal een aanzienlijke impact hebben op uw afrekening servicekosten 2022, die u in de zomer van 2023 zult ontvangen.

Om op de zaken vooruit te lopen, past Everecity het bedrag van de voorzieningen voor huurlasten vanaf 1 oktober 2022 aan. We willen niet te veel aanrekenen.

Vanaf oktober : op uw huurbriefje staan de nieuw te betalen bedragen:

• Als u heeft gekozen voor een automatische incasso van uw huur en servicekosten, hoeft u niets te doen.
• Als u voor een doorlopende opdracht hebt gekozen, moet u het bedrag zo spoedig mogelijk wijzigen, zodat de wijziging in aanmerking wordt genomen bij de betaling in oktober.
• Als u voor een bankoverschrijving hebt gekozen, wordt de verhoging in de huurbon van oktober opgenomen.

Everecity zal de evolutie van de tarieven tot het einde van het jaar op de voet volgen om, indien nodig, op 1 januari 2023 een nieuwe aanpassing van de voorzieningen te kunnen doorvoeren.

Heeft u nog vragen? We blijven tot uw dienst:
• Per telefoon op 02 430 65 00
• Via uw klantenportalen: MyEverecity of Appinest
• Via ons e-mailadres everecity@everecity.be