Ketelprobleem in de gebouwen Degas en Renoir

8 dec, 2022

De afgelopen weken zijn de huurders van de gebouwen in de Degas- en Renoirstraat geconfronteerd met opeenvolgende storingen van de verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Ondanks al onze inspanningen zijn wij er niet in geslaagd een stabiele oplossing te vinden voor de verwarmingsketel die de 2 betrokken gebouwen van warm water en verwarming voorziet. We hebben besloten om de verwarmingsketel volledig te vervangen.

Deze wordt zo snel mogelijk vóór eind 2022 geïnstalleerd en vormt een aanvulling op de 2 nieuwe verwarmingsketels die onlangs in 2020 zijn geïnstalleerd.

 

Weet dat onze teams dagelijks de productie van warm water en verwarming controleren om ervoor te zorgen dat, ondanks de situatie, de behoeften van elke woning volledig worden gedekt.

Mocht er echter een tekort aan warmte ontstaan, dan stelt Everecity, elke huurder die daarom vraagt, een elektrische bijverwarming ter beschikking.

Het volstaat contact op te nemen met onze dienst Onthaal & Info via onze gebruikelijke kanalen: telefoon: 02/430.65.00 en klantenportalen: MyEverecity of Appinest.

 

Ondanks de warmteproblemen is het aanbevolen uw huis dagelijks te luchten om de lucht in de woonvertrekken te laten circuleren. Deze kleine gebaren kunnen helpen tegen de vochtigheid die zich in bepaalde ruimtes kan ophopen.

 

Everecity streeft ernaar de energieprestaties van haar vastgoed voortdurend te verbeteren.

 

De energieprestatie van gebouwen is een van de prioriteiten van het departement Strategie van onze maatschappij, met een tweeledig doel: de klimaatverandering bestrijden en elke huurder een maximaal comfort bieden door zijn energiefactuur te verlagen.

De renovatie van de schil van de oudste gebouwen in verschillende van onze wijken is reeds begonnen. Met deze actie willen wij ramen vervangen en daken en gevels isoleren, steeds met het oog op energieprestaties en duurzaamheid.

 

Onze teams blijven tot uw beschikking en zijn bereikbaar via de gebruikelijke kanalen: