Evere Clean wordt gelanceerd voor het schooljaar 2023-2024

22 sep, 2023

Met veel plezier hebben we op woensdag 20 september het project Evere Clean gelanceerd, samen met de dienst Preventie van de gemeente Evere en haar 3 Buurthuizen Platon, Germinal en Picardie. Het hoofddoel is om de inwoners van Evere via jongeren collectief te sensibiliseren voor netheid in
de buurt, selectief sorteren, afval en de klimaatproblemen van morgen.
Het project Evere Clean loopt gedurende het schooljaar 2023-2024 en wordt uitgevoerd door jongeren die deelnemen aan inzamelings-, bewustmakings- en mediacampagnes, begeleid door jongerenwerkers van de drie Buurthuizen en de veldteams van Everecity.
We zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke acties, waarbij verschillende partners betrokken zijn, de zaken in beweging krijgen. Want een schonere buurt waar het prettig wonen is, is een zaak van iedereen!
Meer info : https://evere.brussels/nl/wonen-in-evere/preventie-en-veiligheid/buurthuizen