Actieve bewoners

Wat is collectief maatschappelijk werk ?

Het collectief-communautair sociaal werk wordt georganiseerd rond de behoeften die door een groep inwoners worden uitgedrukt. De antwoorden op deze behoeften worden ontwikkeld door de gemeenschap in samenwerking met everecity. De maatschappelijk werker vormt de schakel tussen de groep en everecity. Hij biedt ook ondersteuning bij het beheer van de groep.

De rol van de maatschappelijk werker is de bewoners te helpen bij het opzetten van projecten met andere bewoners, de bewoners activiteiten voor te stellen om het leven in hun gebouw of buurt te verbeteren.

Je goed voelen in je leven betekent ook je goed voelen in je buurt en goede burenrelaties ontwikkelen. De bewoners kennen hun buurt beter dan wie ook, de gewoonten, de voordelen maar ook de problemen ervan.

Het team van de eenheid “Sociale Ontwikkeling” wil nu de bewoner centraal stellen om samen de projecten van morgen te bedenken en te ontwikkelen:

• Wilt u dat uw buurt schoner wordt?
• Heb je een warme plek nodig om een activiteit te ontwikkelen?
• Wilt u een project uitvoeren dat mensen samenbrengt in een solidariteitsnetwerk?
• Meer samenhang tussen jong en oud?
• …..

Alle ideeën kunnen worden besproken, besproken en omgezet in concrete projecten. Aarzel niet om contact op te nemen met ons team van opbouwwerkers.

2. Polyvalente ruimten

Le local 61 : De wijk 3 Zen Age, gelegen op 61 Clos des Lauriers Roses, herbergt een wijkdynamiek die gedreven wordt door bewoners die projecten willen ontwikkelen rond welzijn en gezelligheid.
Au Point Commun : Gelegen aan de Léger 36, in het hart van de wijk Germinal, werd het pand in september 2021 ingehuldigd. Sinds de opening nodigt het team van de Dienst Sociale Ontwikkeling de inwoners uit om deel te nemen aan een gemeenschappelijke collectieve dynamiek.

Sinds de oprichting komen verschillende gemeenschapsprojecten en burgerinitiatieven er dagelijks bijeen om banden te smeden en een levendige buurt te bedenken, te creëren en te ontwikkelen waar het goed leven is.

Hier is een lijst van activiteiten die u in de buurt kunt zien ontstaan:

• De Germineurs
• Zachte gymnastiek
• Een workshop gebak
• Een naaiatelier
• “Mijn buur-mon voisin Germin’ organiseert af en toe sociale evenementen om contacten te leggen met de meest geïsoleerde mensen in de buurt.
• …..

Kom het team ontmoeten tijdens de dinsdag- en donderdagmiddagbijeenkomsten in “Au Point commun“.

Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.30 tot 14.00 uur heeft de « ’t Klein Resto Léger » van het OCMW van Evere zijn intrek genomen. U vindt alle informatie via deze link: www.ocmwevere.be/resto