Artemis

 

 

Artemis – het nieuwe vastgoedproject

Vanaf september 2022 zal het nieuwe woonproject ARTEMIS zijn deuren openen.
Dit nieuwe project op menselijke schaal biedt een brede waaier aan van zeer energiezuinige appartementen die de bewoners meer comfort en controle over hun energieverbruik bieden.

Met het concept van Artemis creëert Everecity een omgeving die deel uitmaakt van een woonconcept : nieuwe flats in een duurzame wijk met de uitdaging om te investeren in een toekomst binnen uw handbereik.

Gelegen in het hart van de residentiële wijk van Hoog-Evere, is Artemis de ideale plek voor huurders die tegelijkertijd dicht bij alles en ver van stress willen zijn: tussen de rust van een woonwijk en de geografische bereikbaarheid die de gemeente Evere biedt. Het wooncomplex, dat in overeenstemming is met de stedelijke opzet van de wijk, biedt verschillende woningconfiguraties, gaande van appartementen met 1 slaapkamer tot duplexen met 3 slaapkamers.

 

Everecity en de BGHM, twee partners voor een vernieuwend vastgoedproject

Everecity, Openbare Vastgoedmaatschappij, werd opgericht in 2015 en beheert meer dan 1900 woningen in Evere. Het is opgezet als een huurderscoöperatie en de bestuursorganen zijn evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente en de huurders. Het voorzitterschap wordt waargenomen door Dhr. Mathieu Vervoort, terwijl Mevr. Pascale Roelants, Algemeen Directeur, belast is met het dagelijks beheer en de algemene coördinatie, daarin bijgestaan door een team van meer dan 70 personen die instaan voor het dagdagelijks beheer en de goede werking van de gebouwen en alles wat de bewoners in hun woning aangaat.

De BGHM, verantwoordelijk voor de openbare huisvestingsmaatschappijen van het Brussels Gewest, werkt nauw samen met Everecity om grootschalige vastgoedprojecten te realiseren.
Samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de vergroting van het aantal en verbetering van de kwaliteit van de sociale huisvesting in Brussel. In het verlengde van dit engagement werd het Artemis project ontwikkeld.

 

Huisvesting ontworpen rond het welzijn van de huurder voor een nieuwe levensstijl

Artemis bestaat uit appartementen met 1 tot 3 slaapkamers, verdeeld over 6 gebouwen. Dit project, gelegen op het kruispunt van de Artemis- en de Franz Guillaumelaan in Hoog-Evere, biedt een nieuwe manier van wonen in het hart van een park op de aansluiting van twee straten. Het project biedt huurders met “gemiddelde inkomens” de mogelijkheid een nieuwe flat te huren waar alles gericht is op toegankelijkheid.

Het park in het midden van deze 6 gebouwen laat u genieten van de rust van een woonwijk op menselijke schaal. De architectuur van elk middelgroot gebouw is gericht op het park en de andere gebouwen eromheen.

Artemis biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van samenwonen: elk gebouw zal worden bewoond door huurders met toegang tot “middelgrote inkomens”- en “sociale huur”-woningen, met als doel cohesie via huisvesting te genereren.

Hoofddoel van het project: een dynamische, stedelijke manier van samenleven cultiveren, die openstaat voor de buurt en waarbij de participatie van de huurders voor een sterke sociale cohesie zal zorgen.

 • De 6 gebouwen hebben ieder :
  • Artémis A – 4 verdiepingen : 13 woningen van 1 tot 3 kamers
  • Artémis B – 4 verdiepingen : 27 woningen van 1 tot 3 kamers
  • Artémis C – 5 verdiepingen : 23 woningen van 1 tot 3 kamers
  • Artémis D – 3 verdiepingen : 19 woningen van 1 tot 3 kamers
  • Artémis E – 3 verdiepingen : 8 woningen van 1 tot 3 kamers
  • Artémis F – 3 verdiepingen: 6 woningen van 1 tot 3 kamers

Elk gebouw is een zeer energiezuinige constructie die voldoet aan de nieuwe gewestelijke milieunormen in de strijd tegen de klimaatopwarming en die tegelijk elke nieuwe huurder extra comfort biedt door lagere energiekosten.

 • Optimalisering van het energieverbruik voor een groener leven !

Het project Artemis verzekert een optimaal comfort en goede energieperformantie met respect voor de nieuwe milieunormen van het Brussels Gewest en uw portemonnee.

Deze energetische voordelen vertalen zich direct in lagere energierekeningen dankzij :

 • Efficiënte isolatie van gevels, daken en ramen van gebouwen om het verwarmingsverbruik voor elke huurder te verminderen
 • Individuele ventilatie met dubbele stroming van hoge kwaliteit, waarbij de ramen niet hoeven te worden geopend, om warmteverlies tegen te gaan
 • Op de daken geïnstalleerde thermische zonnepanelen voor de productie van sanitair warm water
 • Regenwateropvang voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes
 • Een uitgebreid groen dak bedekt met sedum en mos helpt de luchtkwaliteit te verbeteren en vertraagt de waterafvoer bij hevige regenval

Het park en de groene ruimten rond de gebouwen dragen bij tot de biodiversiteit in het hart van de gemeente en daarmee aan een groenere toekomst.

 • Welke huurprijs ?

De huurprijs is aangepast aan de gezinssamenstelling en het -inkomen en de grootte van de woning. De aangeboden prijzen zijn lager dan de huurprijzen in de particuliere sector in Evere.
Een huurder kan verwachten te betalen :

 • 1 kamer met een maandelijkse huur tussen € 640 en € 890
 • 2 kamers met een maandelijkse huur tussen € 870 en € 1 050
 • 3 kamers met een maandelijkse huur tussen € 1 060 en € 1 240

Elke toekomstige huurder zal, na de volledige samenstelling van zijn dossier, de huursimulatie kunnen ontvangen die overeenstemt met zijn gezinssituatie.

 

Hoe kunt u zich inschrijven om een toekomstige huurder van Artemis te worden op de lijst van middelgrote woningen ?
 

 • Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor toekomstige huurders mets “middelgrote inkomens” :

Om u te kunnen inschrijven op de lijst voor middelgrote inkomens in de Regio Brussels Hoofdstad, dient aan 5 voorwaarden voldaan te worden :

 • Eigendomsvoorwaarde : u of een lid van uw huishouden mag geen eigendom hebben
 • Inkomensvoorwaarde : het totale inkomen van uw huishouden (het inkomen van ten laste komende kinderen wordt niet in aanmerking genomen) mag niet meer bedragen dan de gestelde grenzen.
 • Verblijfsvoorwaarde : Om een aanvraag voor een woning in te dienen, moeten u of ten minste één gezinslid ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente in België
 • Afwezigheid van geschillen : Indien u vroeger al huurder was bij een OVM en u wil zich opnieuw inschrijven, moet u al uw verplichtingen vervuld hebben: betaling van de huurprijs en de lasten, onderhoud van de ruimtes, enz …
 • Eén inschrijving per gezin : Elk gezin mag slechts één enkel inschrijvingsdossier in het register van de kandidaat-huurders hebben.

 

 • Woningen voor middelgrote inkomens :

Voor een woning voor middelgrote inkomens moeten de netto belastbare inkomsten van het gezin, afhankelijk van de gezinssamenstelling, zich situeren tussen 150 en 200% van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt :

De bedragen die worden meegedeeld zijn de maximuminkomens voor een kandidaat-huurderhuishouden in 2022.

De plafonds variëren lichtjes per jaar.

 

 • Hoe uw inkomen aantonen ?

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is in principe het inkomen van het referentiejaar: dat wil zeggen, voor 2022, uw inkomen van 2019.
Aan de hand van uw belastingaangifte voor het referentiejaar kunt u het inkomen van uw huishouden aantonen.
Als het inkomen van het huishouden op het moment van de aanvraag echter is gedaald ten opzichte van het referentiejaar, wordt het huidige inkomen in aanmerking genomen. U kunt dus ook uw huidig inkomen opgeven.

 • Voldoe je aan alle toelatingsvoorwaarden? Registreer u als kandidaat-huurder .

Inschrijving geschiedt door middel van een origineel formulier en is een kosteloze procedure.
U kunt een origineel exemplaar van het inschrijvingsformulier aanvragen bij Everecity of de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij : https://slrb-bghm.brussels/nl ).

 

Zich inschrijven :

  • Neem contact op met onze diensten om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak zorgen wij voor uw inschrijving op de lijst van middelgrote woningen.

Niet vergeten om :

  • Het formulier volledig in te vullen en het te laten ondertekenen door alle meerderjarige gezinsleden.
  • Alle bewijsstukken bij te voegen die worden gevraagd. Zonder deze bewijsstukken is uw kandidatuur niet geldig.

Deze bewijsstukken zijn :

  • Een bewijs van de inkomsten voor alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn
  • Voor kinderen ten laste: een attest van de instelling die de kinderbijslagen uitbetaalt waarop naam, voornaam en geboortedatum van de kinderen vermeld staan
  • Het bewijs dat ten minste één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente in België
  • Kopie van de identiteit karten

Rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden.

 

8 redenen om voor het Artemis-project te kiezen

 • Bevoorrechte locatie in het hart van een groen stedelijk gebied
 • Complex van 6 gebouwen gebouwd rond een park
 • Ideale geografische ligging: trein-, bus- en tramhaltes in de onmiddellijke nabijheid
 • Levendige wijk met alle faciliteiten voor singles, koppels en gezinnen
 • Bouwproject dat nieuwbouw combineert met goede energieprestaties
 • Als huurder heeft u de gemoedsrust te weten dat u kunt profiteren van de expertise van Everecity in het beheer van gebouwen
 • Everecity organiseert alles, van de ondertekening van het huurcontract en de opening van uw huurwaarborgrekening tot de inventarisatie van de woning bij intrek en de overhandiging van de sleutels.
 • Een conciërge zal verantwoordelijk zijn voor het gebouw

 

Nog vragen over het project ?

Neem contact op :

 • Telefoon : 02 / 430 65 00
 • Email : projet@everecity.be
 • Permanenties: op afspraak

 

Meer informatie nodig ? Via deze link, kan je de brochure downloaden