De cel onthaal-info

De Cel Onthaal-Info is samengesteld uit :

  • Een Hoofd van de Cel
  • Twee onthaalmedewerkers
  • Een maatschappelijk assistente

De Cel “Onthaal & Info” staat in voor het telefonisch en fysiek onthaal van de kandidaat-huurders en de huurders. Ze staat in voor het administratief beheer van de dossiers van de kandidaat-huurders.

Ze is een belangrijke schakel op het vlak van de communicatie, aangezien ze al uw vragen/verzoeken ontvangt en doorgeeft naar de bevoegde dienst, opdat deze er zo snel mogelijk op kan antwoorden.

Onze vier bedienden delen de telefonische permanentie, die georganiseerd wordt van maandag tot donderdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30 en vrijdag van 08u30 tot 12u00 op het nummer 02/430.65.00.

Ze verzorgen ook de fysieke permanenties

Voor huurders :

  • dinsdag van 08u30 tot 11u30 en van 13u00 tot 16u30 – C. Permekelaan 83
  • woensdag van 13u00 tot 16u30 – C. Permekelaan 83

Voor kandidaat-huurders :

  • woensdag van 08u30 tot 11u30 – C. Permekelaan 83

Het is ook mogelijk om ons een gewone brief of e-mail te schrijven op de volgende adressen :

A. Vermeylenlaan 58/1, 1140 Brussel

 everecity@everecity.be

 

   Er is een technische wachtdienst buiten de kantooruren :    02 430 65 00

 

Wachtdienst (02 430 65 00)

EVERECITY stelt een wachtdienst ter beschikking van zijn huurders die buiten de kantooruren, tijdens het weekend en op feestdagen tussenkomt voor ernstige en dringende problemen die niet tot de normale werkuren kunnen wachten.
De kosten van deze wachtdienst worden verrekend in de huurlasten aan het geheel van de huurders.
De kosten van tussenkomsten worden individueel of collectief doorgerekend of ten laste genomen door EVERECITY, in functie van de wettelijke regels betreffende de aard van de panne.
De tussenkomsten en/of verplaatsingen van de wachtdienst die nodig zijn ten gevolge van een onachtzaamheid van de huurder worden hem aangerekend.
Indien de dringendheid niet reëel is, behoudt EVERECITY zich het recht toe de tussenkomst en de verplaatsing te verrekenen aan de verantwoordelijke huurder.
In voorkomend geval kan deze aanrekening betwist worden via alle mogelijke rechtsmiddelen (bezwaar, klacht, rechtbank).

 

Let wel: deze wachtdienst is uitsluitend voorbehouden aan technische noodgevallen (waterlek, verstopte wc, enz.). De 112 blijft bevoegd in de dringende gevallen (brand, gasreuk, ongeval, probleem met de lift, probleem met de verwarming, geen warm water meer …).

 

[helpful]