De strategische afdeling

Everecity>Wie zijn wij ?>Onze afdelingen ? > De strategische afdeling

De strategische afdeling

De Strategische afdeling bestaat uit een multidisciplinair team van ingenieurs en architecten. 
Haar voornaamste opdracht bestaat erin om het vastgoedpatrimonium op middellange en lange termijn te beheren teneinde u een degelijke en veilige woning te waarborgen met naleving van de van kracht zijnde wetgeving.

De acties die door de strategische afdeling gevoerd worden zijn opgebouwd rond 4 strategische doelen:

  • Uw veiligheid waarborgen door de technische normen na te leven ;
  • De gezonde staat van uw woning en de kwaliteit van de uitrustingen waarborgen ;
  • De energieprestatie van de gebouwen verbeteren door renovatie van de buitenschillen ;
  • De uitbreiding van het patrimonium mogelijk maken (zware renovatieprojecten en nieuwbouw).

 

[helpful]