Actieve bewoners

Everecity>Onze projecten> Het collectief maatschappelijk werk

 

Het collectief maatschappelijk werk

Wat is collectief maatschappelijk werk ?

Collectief maatschappelijk werk wordt georganiseerd rond behoeften die meegedeeld worden door een groep van huurders. De antwoorden op deze behoeften worden opgebouwd door de collectiviteit in partnerschap met EVERECITY. De projectcoördinatrice verzorgt het contact tussen de groep en EVERECITY. Ze draagt ook haar steun, haar knowhow en sociale vaardigheid bij aan het beheer van een groep.

Collectief maatschappelijk werk werd bij EVERECITY ingevoerd in 2017 en geniet een mooie groepsdynamiek, die voornamelijk georganiseerd is in Hoog-Evere, rond “de ondersteuning van bejaarde personen in hun leefomgeving”.

Collectief maatschappelijk werk laat ook toe om individuele moeilijkheden op te sporen die dan aangepakt kunnen worden via individueel maatschappelijk werk.

Het laat ook toe om banden te creëren met andere burgerinitiatieven die binnen het PSC (Project voor Sociale Cohesie) georganiseerd worden in de dynamiek van het gemeenschappelijk maatschappelijk werk.

 

ONZE PROJECTEN

 

[helpful]