Ik heb een financiële vraag

Ik ben huurder bij Everecity> Ik heb een financiële vraag

 
 
Hoe wordt de huur van mijn sociale woning berekend ?
 

 
Hoe betaal ik mijn huur ?

 • Via domiciliëring : U kunt een domiciliëringsaanvraag invullen via een formulier dat beschikbaar is op de website of door u aan te bieden op een permanentie.
 • Per overschrijving : bij het begin van elke maand ontvangt u een huurafrekening met het totaal te betalen bedrag voor de lopende maand. U moet de Belgische gestructureerde mededeling vermelden ***/****/***** die onder aan de afrekening aangeduid is.

De huurder blijft volledig verantwoordelijk voor de betaling van zijn huur en dient de feitelijke afhouding na te gaan, of de betaling werd gevraagd per domiciliëring, via vaste opdracht of gewone overschrijving.

 

Wanneer moet ik mijn huur betalen ?

Mijn huur moet tussen de 1e en de 10e van elke maand betaald worden op de Belfiusrekening: BE94 0910 1970 8914 
 Niet vergeten om de mededeling ***/****/***** onder aan het overschrijvingsformulier te vermelden.

 

Ik betaal mijn huur systematisch aan het einde van de maand, wat moet ik doen ?

De huur die op het einde van de maand betaald wordt, wordt geboekt voor de volgende maand. De huur van de lopende maand wordt dus beschouwd als niet betaald. U zal een afbetalingsplan moeten aanvragen via een formulier dat beschikbaar is op de website of bij de permanentie.

Vb.: ik betaal de huur van de maand februari op 25 februari. Mijn betaling zal worden geboekt voor de huur van de maand maart. U moet een afbetalingsplan aanvragen om de huur van februari in maximum drie aflossingen te betalen.

  Ik betaal mijn huur en het afbetalingsplan vóór de 10e van elke maand.

 

Ik ondervind moeilijkheden om mijn huur of de afrekening van de lasten of een andere factuur te betalen ?

 Een afbetalingsplan krijgt u niet automatisch.
De Cel Geschillen voert een grondige analyse uit van elk dossier op basis van de individuele historiek van elke huurder en volgens regels die duidelijk worden meegedeeld.
Bovendien behoudt EVERECITY zich het recht voor om de verschuldigde bedragen met 10% te verhogen in overeenstemming met artikel 19 van het huurcontract.

 • U kunt een afbetalingsplan aanvragen via het formulier dat beschikbaar is op deze website of op een permanentie.

 

Als u uw afbetalingsplan niet nakomt, dan kunt u opgeroepen worden door de Vrederechter en dan zullen de gerechtskosten voor uw rekening zijn.

 

 Ik betaal mijn afbetalingsplan vóór de 10e van elke maand

 

Wat zijn de kosten bij een gerechtelijke veroordeling ?    

 • Kosten van verzoekschrift of dagvaarding
 • Advocaatkosten
 • Opzeggingsvergoedingen
 • Gerechtelijke intresten

 

Ik betwist de afrekening van mijn lasten, de achterstallen die vermeld zijn op de herinneringsbrief ?

 • Ik schrijf een betwistingsbrief naar EVERECITY en leg uit wat ik betwist.
 • Ik stuur de brief naar het adres A. Vermeylenlaan 58/1 te 1140 Evere of per e-mail naar everecity@everecity.be.

 

Ik ben in schuldbemiddeling of ik ben onder bewind van goederen, wat moet ik doen ?

In geval van achterstal van welke aard ook, behoudt EvereCity zich het recht voor elke betaling of bedrag ten voordele van de aanwezige of vertrokken huurder aan te wenden voor het aanzuiveren van de schuld, te beginnen met de oudste.

 

Wanneer en hoe neem ik contact op met de cel geschillen ?

 • de 1e en 3e dinsdag van elke maand Permekelaan 83 tussen 13u en 16u30.
 • Elke donderdag A. Vermeylenlaan 58 tussen 13u en 16u30.
 • Per telefoon op het nummer 02/430 65 00.
 • Per e-mail naar everecity@everecity.be.

 

Ik verlaat EVERECITY en laat een schuld achter, wat gebeurt er ?

Binnen de drie maanden na uw uittrede, zult u een uittredingsafrekening ontvangen die uw volledige schuld vermeldt. Deze afrekening wordt naar uw nieuw adres gestuurd.
Indien een reactie uitblijft, zal de Cel geschillen doorgaan met vervolging (uitvoering van het vonnis, roerend beslag, loonbeslag, …).
Het is aanbevolen om contact op te nemen met de Cel geschillen van EVERECITY om een afbetalingsplan overeen te komen en erop toe te zien dat de huurwaarborg wordt vrijgegeven met aftrek van de verschuldigde bedragen.

 

Herinnering aan artikel 19 van uw huurcontract :

“In geval van niet-betaling van de huur en/of van de bijdragen, huurlasten alsook de solidariteitsbijdrage, indien deze verschuldigd is, binnen vijftien werkdagen na de vervaldag en bij ontstentenis van loonafstand die in een aparte akte betekend wordt, past de verhuurmaatschappij na ingebrekestelling een verhoging van 10% van de achterstallige bedragen toe.»

 

[helpful]