De afdeling support

 

De voornaamste opdrachten van de afdeling support zijn het algemeen bestuur van everecity, het beheer van de human resources en het kwaliteitsbeheer.

De voornaamste taak op administratief vlak betreft de inkomende en uitgaande post.  Wanneer u een brief stuurt naar everecity, dan wordt die eerst in onze afdeling gelezen om te bepalen welke afdeling betrokken is.  Als uw brief een antwoord per post of per e-mail vergt, dan wordt dat antwoord via onze afdeling afgedrukt en verzonden.

Het beheer van de human resources (vroeger personeelsbeheer genoemd) is een onontbeerlijke functie in alle ondernemingen. De sociale betrekkingen beheren, de loopbanen valoriseren, de juiste profielen aanwerven, de lonen elke maand betalen, interne communicatie… zijn allemaal bepalende factoren voor het succes van een onderneming.  De human resources bestaan uit alle werknemers van everecity (arbeiders, bedienden, kaderleden, studenten…), maar ook uit externe medewerkers, zoals stagiairs van schoolinstellingen, stagiair van een opleidingsinstelling, het OCMW, de SASLS, een interimkantoor… 

Het kwaliteitsbeheer vloeit voort uit de noodzaak om de duidelijkheid van de organisatie te verbeteren om een betere samenwerking tussen de teams mogelijk te maken, te kunnen beschikken over betrouwbare en constante informatie, de prestaties te verbeteren en de doelstellingen en verwachtingen die door de beheersorganen gesteld worden te kunnen halen. De kwaliteitsaanpak binnen everecity beoogt het invoeren van een beheer dat onze cliëntgerichtheid verduidelijkt en een grotere proactiviteit naar de belanghebbende partijen.  Het is een aanpak van verandering en verbetering waar alle actoren van de onderneming bij betrokken zijn. Het is een collectieve bewustwording en een continue evolutie van de interne cultuur.