De strategische afdeling

De Strategische afdeling bestaat uit een multidisciplinair team van ingenieurs en architecten. 

Haar voornaamste opdracht bestaat erin om het vastgoedpatrimonium op middellange en lange termijn te beheren teneinde u een degelijke en veilige woning te waarborgen met naleving van de van kracht zijnde wetgeving.

De acties die door de strategische afdeling gevoerd worden zijn opgebouwd rond 4 strategische doelen:

    • Uw veiligheid waarborgen door de technische normen na te leven ;
    • De gezonde staat van uw woning en de kwaliteit van de uitrustingen waarborgen ;
    • De energieprestatie van de gebouwen verbeteren door renovatie van de buitenschillen ;
    • De uitbreiding van het patrimonium mogelijk maken (zware renovatieprojecten en nieuwbouw).