Foto’s

« Réinventons notre quartier : Germinal en mosaïque » fotografische muurschilderingen op Germinal

 

“Germinal en mozaïque” is het resultaat van een eerste sociaal-artistieke samenwerking tussen everecity en het cultureel centrum Entrela’. Het is de bedoeling de aediculae – kleine technische gebouwen – te verfraaien met foto’s van de bewoners, als een mozaïek dat is samengesteld uit meerdere aanzichten van hun buurt.

Van september tot november 2021 en van maart tot mei 2022 werden twee workshopsessies georganiseerd met de bewoners die hun buurt fotografeerden of archieffoto’s van Germinal meebrachten.

Afgezien van het artistieke succes en de esthetische meerwaarde voor de wijk, vestigt dit project de aandacht op tal van mooie plekjes die we ontdekken door de ogen van de bewoners.