Ik krijg een sociale woning

Wanneer zal ik een voorstel of een toewijzing van een woning ontvangen ?

Een huisvestingsmaatschappij waarvoor u gekozen hebt, zal per brief contact met u opnemen (gewone brief en aangetekende brief) :

    • Wanneer u boven aan de lijst van kandidaat-huurders staat … EN
    • Wanneer een woning die afgestemd is op uw gezinssamenstelling opnieuw te huur gesteld wordt
Een Voorstel? Een Toewijzing? Een Voortoewijzing? Wat is het verschil ?

Een voorstel van een woning wordt gedaan wanneer men verscheidene kandidaat-huurders voorstelt voor een woning.

Maar… waarom verscheidene kandidaten ?

Het gebeurt vaak dat kandidaten niet antwoorden op de brief, niet komen opdagen bij het bezoek aan de woning… De huisvestingsmaatschappij moet deze woning snel opnieuw verhuren en om geen tijd te verliezen, stuurt ze een voorstel naar verscheidene kandidaten.

Let wel: de woning zal worden toegewezen aan de kandidaat die vóór u op de wachtlijst staat indien hij de woning aanvaardt. U zult dan later een ander voorstel krijgen van dezelfde maatschappij of van een andere maatschappij waarvoor u gekozen hebt.

Een definitieve toewijzing betekent dat de woning definitief aan u wordt toegewezen indien u ze aanvaardt binnen de termijn die vermeld is in de brief. U wordt dus aangeduid om een sociale woning te betrekken onder de in de brief beschreven voorwaarden.

Een Voortoewijzing wordt naar de kandidaat-huurders gestuurd wanneer een huurderscoöperatieve eist dat een handvest van vennoten ondertekend wordt voordat een woning wordt toegewezen. Er wordt u dan een brief toegestuurd met alle te volgen stappen. everecity maakt geen gebruik van deze optie die mogelijk gemaakt wordt door de wet.

Wat moet ik doen ?
  • De brief met de toewijzing of het voorstel of de voortoewijzing aandachtig lezen. Elke huisvestingsmaatschappij heeft zijn eigen interne werking die de wettelijke verplichtingen op het vlak van toewijzing naleeft.
  • De aanwijzingen uit de brief met het voorstel of de toewijzing naleven.

Let wel: Als u de aanwijzingen niet naleeft, kunt u gesanctioneerd worden (annulering van toewijzing, schrapping)

Mag ik een toewijzing weigeren ?

Is de woning afgestemd op uw gezinssamenstelling en voldoet ze aan de normen van de huisvestingscode ?

NEE !!! U MAG NIET WEIGEREN

Indien u zonder geldige reden weigert, dan bestaat de sanctie uit het schrappen van uw aanvraag. De schrapping wordt altijd gevalideerd door een Sociaal Afgevaardigde van de BGHM.

De reglementering voorziet echter gemotiveerde situaties van weigering en verhaal in geval van schrapping

U kunt een klachtenprocedure instellen tegen deze beslissing.

Ik aanvaard de definitieve toewijzing

Op het ogenblik dat een kandidaat-huurder huurder van een sociale huisvestingsmaatschappij wordt, worden alle inschrijvingen bij andere maatschappijen geschrapt.

De kandidaat-huurder wordt “huurder” na ondertekening van zijn huurovereenkomst, storting van het vennootschapsaandeel (indien dat bestaat), storting van de huurwaarborg, afsluiting van een brandverzekering en uitvoering van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij intrede.