Wat zijn onze waarden ?

De waarden die ons drijven en die wij voor ogen houden bij de uitvoering van onze opdrachten zijn :

Gelijkheid van de gebruikers

                   Eerlijkheid en transparantie

Ethiek en deontologie

            Communicatie en een luisterend oor

Openheid en vertrouwen

         Solidariteit en recht op fouten