Wat zijn onze opdrachten ?

Everecity > Wie zijn wij ? > Onze opdrachten ?

EVERECITY  heeft vier algemene opdrachten, die opgenomen zijn in het intern beheersplan van het Lokaal Strategisch Plan. Het plan wordt opgesteld voor een duur van 5 jaar en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de BGHM, die zich van de goede uitvoering ervan vergewist.

 

 

  1. Vastgoedbeheer 

De verbetering, de renovatie en de uitbreiding van het patrimonium plannen en uitvoeren door een adequaat gebruik van de toegekende kredieten, met het doel om het comfort van de huurders te verhogen.

De gebouwen en hun directe omgeving onderhouden met hetzelfde doel.

 

  1. Sociale actie 

Rekening houden met de sociale moeilijkheden die de huurders ondervinden door een sociale politiek toe te passen die gericht is op :

  • De individuele begeleiding van de meest kwetsbare personen, met het doel om ze thuis te ondersteunen op persoonlijk, familiaal, gezondheids- of financieel vlak…, in partnerschap met het aanwezige professioneel of informeel netwerk.
  • Het opzetten van collectieve en gemeenschapsprojecten die de integratie van de personen in hun wijk bevorderen en die de cohesie in de wijken verbeteren, in samenwerking met de bewoners en de professionele partners.

 

  1. Huurbeheer  

Aan de huurders woningen aanbieden die beantwoorden aan de normen van de Huisvestingscode en deze woningen beheren en daarbij de huurder centraal plaatsen.

 

  1. Financieel beheer

Al onze opdrachten tot een goed einde brengen en daarbij zorgen voor een gezond en transparant financieel beheer.

Dit alles omkaderd door het streven naar een grotere professionalisering van ons beroep, meer transparantie en continue verbetering.

 

 

 

[helpful]