COVID-19

18 mrt, 2020

Beste Huurders,

Mevrouw, Mijnheer,

Rekening houdend met de draconische maatregelen uitgevaardigd door de Veiligheidsraad voor een toepassing vanaf vrijdag 13 maart om middernacht, hebben wij verscheidene organisatorische maatregelen genomen om de dienst aan onze huurders en kandidaat-huurders op een aanvaardbaar niveau te houden.

Bijgevolg:

  • Blijven de technische ploegen enkel actief voor noodgevallen.
  • Zal het administratief personeel telewerken.
  • Worden de fysieke permanenties tot nader order opgeschort.
  • Teneinde de telefonische oproepen te verminderen, vragen wij u om uw vragen per brief te sturen aan ons adres: Permekelaan 83 bus 33 in Evere of via e-mail everecity@everecity.be. Wij zullen in de mate van het mogelijke gevolg geven.

Enkel voor uw dringende vragen zijn wij bereikbaar op volgende nummers: 0490/14.08.69, 0490/14.08.70 en 0490/14.08.71 van maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30, op vrijdag van 8u30 tot 12u.

Anderzijds roepen we de bewoners van meer dan 70 jaar, die het meest kwetsbaar zijn aan Covid-19, om zeer strikt de aanwijzingen op te volgen om zoveel mogelijk contact te vermijden met personen die drager kunnen zijn. Onze cel voor sociale ontwikkeling staat indien nodig telefonisch te hunner beschikking om samen naar praktische oplossingen te zoeken.

Wij danken u voor uw welwillende medewerking bij de organisatorische implementatie van deze maatregelen die tot doel hebben de verdere uitbreiding van het virus in te dijken en daarmee de overlast bij de gezondheidsdiensten te beperken.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en anderen