Huurbulletin

23 mrt, 2020

 

Geachte Huurders,

Mevrouw,  Mijnheer,

De maatregelen om binnen te blijven gelden voor iedereen, zonder uitzonderingen.  Deze hebben een aanzienlijke impact op de administratieve organisatie van Everecity. In deze moeilijke omstandigheden is er besloten om voor de maand april 2020 geen huurbulletin uit te schrijven.

Bijgevolg vragen we u om voor de maand april 2020 hetzelfde bedrag als dat voor de maand maart 2020 op rekeningnummer BE94 0910 1970 8914 te betalen.

Gelieve in de mededeling uw naam en uw huurdersnummer te willen vermelden.  Dit nummer vindt u terug op een vorig huurbulletin of op uw huurbrief.  Het nummer bevindt zich steeds boven uw naam.

Voor diegenen die hun huur via een domiciliëring betalen, zal de huur van deze maand zoals gewoonlijk automatisch worden ingehouden.  Indien u moeilijkheden hieromtrent ondervindt, vragen we u om contact met onze telefonisch Onthaal te nemen via de telefoonnummers die u op onze website www.everecity.be terugvindt.

We danken u alvast voor uw begrip en uw samenwerking in deze ongemakkelijke periode.

Blijf binnen, draag zorg voor uzelf en anderen.