Covid-19: impact op de ophalingen (Net Brussel)

26 mrt, 2020

Covid-19: impact op de ophalingen

Net Brussel is genoodzaakt om nieuwe maatregelen te treffen wegens het uitzonderlijk tekort aan personeel in de ophaal- en reinigingsdiensten gelinkt aan de crisis van Covid-19. Ingevolge de instructies van de federale regering en de voorzorgsmaatregelen getroffen door de artsen in eerste lijn, is het aantal geregistreerde afwezigen de laatste dagen verviervoudigd bij de operationele diensten van Net Brussel

Ophaling van blauwe en gele zakken

Net Brussel is niet in staat om op donderdag 26 en vrijdag 27 maart de ophaling van papier-karton (gele zakken) afzonderlijk van de ophaling van witte zakken te verzekeren in de gemeenten waar de gele zakken op deze twee dagen worden opgehaald.

En ook de blauwe zakken zullen niet worden opgehaald op maandag 30 maart bij de inwoners bij wie de blauwe zakken op maandag worden opgehaald.

Daarom nodigt Net Brussel de inwoners, die in de mogelijkheid zijn, uit om hun selectief val, papier-karton – PMD-verpakkingen, niet buiten te zetten. 

Deze inwoners kunnen hun gele en blauwe zakken aan de ophaling aanbieden zodra de dienst volledig hersteld is.

Voor een gemakkelijke opslag en minder hinderlijke opslag thuis, moet dit karton worden dichtgevouwen en gestapeld, en het papier plat (niet verkreukeld) worden bewaard. De plastic flessen en drankkartons van hun kant moeten worden platgedrukt en gesloten met hun dop.

Uit overwegingen van volksgezondheid zullen de ploegen uitzonderlijk de aangeboden afvalfracties op hun ronde samen ophalen.

Net Brussel zal een nieuwe communicatie uitbrengen op maandag 30 maart om de bevolking te informeren over de gevolgen van de evolutie van de Covid-19-crisis op zijn diensten.

Ophaling van groene en oranje zakken

De ophaling van tuinafval (groene zakken) en voedingsafval (oranje) wordt verzekerd op de gebruikelijke uren.

Ophaling van grofvuil aan huis

Deze dienst (na telefonische reservatie) blijft doorgaan.

Opgelet! De openingsuren van het call center (0800/981 81) zijn ook aangepast: van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Lediging van de glasbollen en containers

De lediging van containers (appartementsgebouwen) van ondergrondse containers en van glasbollen is verzekerd.

PROXY CHIMIK

Deze dienstverlening in de buurt verwacht de Brusselaars op de gebruikelijke locaties en uren.

Recypark

Sinds maandag 23 maart, 

  • De Recypark Noord, Zuid, Humaniteit en Oudergem zijn open:
  • Dinsdag en woensdag: 9.00 – 13.45 uur
  • Donderdag, vrijdag en zaterdag: 9.00 – 16.15 uur
  • Zondag en maandag: gesloten

– Recypark Sint-Pieters-Woluwe is open

  • Dinsdag tot zaterdag: 9.00 – 15.45 uur
  • Zondag en maandag: gesloten (onveranderd)

Net Brussel herinnert de Brusselaars eraan dat de federale regering de verplaatsingen heeft beperkt tot het strikt noodzakelijke. Deze beperkingen gelden ook voor de gewestelijke Recypark: noodsituaties of dringende noodzaak (bijv. een overlijden of een verhuis).

Volgende instructies gelden in de Recypark

  • De inwoners moeten spontaan hun identiteitskaart tonen aan de parkwachter.
  • Ze moeten zelf hun autokoffer openen.
  • Ze moeten de veiligheidsafstand houden (minimaal 1,5 m).

Reinigingsdienst

De reinigingsdiensten volbrengen hun opdrachten op het terrein volgens het beschikbare personeel.

Commerciële dienst – Net Brussel Pro

De commerciële dienst blijft zijn verplichtingen in het kader van de handelsovereenkomsten gesloten met zijn klanten nakomen.

Net Brussel bedankt de Brusselaars voor de naleving van deze richtlijnen en voor hun burgerengagement.

 

Bron : https://www.arp-gan.be/nl/nieuws/50-covid-19-impact-op-de-ophalingen-.html