Algemeen bericht aan de huurders

27 aug, 2020

Cloudbizz, host van onze gegevens, was het slachtoffer van een cyberaanval op 13 juli 2020 waardoor onze diensten voor een bepaalde tijd onbereikbaar waren. Dit was ook het geval voor onze mail die slechts gedeeltelijk opnieuw in gebruik was op 15 juli en slechts volledig voor het geheel van onze mail-adressen waaronder everecity@everecity.be op 30 juli 2020.

Onze antwoordtermijn zal daardoor langer zijn en we verontschuldigen voor het ontstane ongemak. Wij stellen alles in het werk om u zo efficiënt mogelijk antwoord te geven op de zowat 400 mails die wij met vertraging ontvingen op ons algemeen adres everecity@everecity.be.

Het zou echter ook kunnen dat wij uw mail aan everecity@everecity.be niet ontvingen tijdens de periode van ontoegankelijkheid.

Mocht u binnen de maand te rekenen vanaf 1 augustus geen antwoord of reactie van ons ontvangen, gelieve ons dan uw mail opnieuw toe te zenden. Ingeval van hoogdringendheid kan u uiteraard onze diensten sneller contacteren.

Wij danken u voor uw begrip voor het ontstane ongemak.

Everecity