Verkiezingen voor de Adviesraad van huurders ARHUU’s

8 apr, 2022

Schrijf u in, u heeft tot 10 mei 2022 om uw aanvraag in te dienen

 

Op 17 september 2022 zal je worden opgeroepen om te gaan stemmen met het oog op de verkiezing van de vertegenwoordigers van de huurders bij Everecity.

Wil je jezelf voorstellen? Niets is makkelijker.

Om kandidaat te worden moet u :

  • Ondertekenaar zijn van een huurovereenkomst voor sociale huisvesting of deel uitmaken van het huishouden van de ondertekenaar binnen Everecity en ten minste 16 jaar oud zijn op of vóór 17 september 2022.
  • Uiterlijk 12 maanden voor de dag van de verkiezing bij Everecity geregistreerd zijn
  • Niet het voorwerp zijn van een definitieve rechterlijke beslissing waarin wordt vastgesteld dat u niet aan al uw huurverplichtingen heeft voldaan (betaling van huur, enz.).
  • Onderteken het Handvest van de eerbiediging van de democratische waarden (een exemplaar is bij de brochure gevoegd).
  • Stuur uw sollicitatiebrief (uitsluitend met gebruikmaking van de standaardbrief in de bijlage van de brochure), samen met het ondertekende charter, per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs naar het hoofdkantoor van Everecity.

 

!!! De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 10 mei 2022.

 

Heb je nog vragen? De bijgevoegde brochure zal u helpen deze vragen te beantwoorden en de website van de BGHM: https://slrb-bghm.brussels/nl/huurder-zijn/arhuu