Heraanleg van de Leopold III-laan – de groene laan aangelegd op het gazon van het gebouw Permeke 83

3 mei, 2024

Het project voor de heraanleg van de Leopold III-laan heeft tot doel de verkeersader groener, toegankelijker en veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer, en tegelijk het leven te vergemakkelijken van automobilisten die zich naar het centrum van Brussel of naar de bedrijven en instellingen langs de route begeven.

Beliris heeft deze as, waarop dagelijks duizenden voertuigen passeren, volledig heringericht in samenwerking met de MIVB en Mobiel Brussel, omwille van de vele problemen met verkeersopstoppingen, slechte toegankelijkheid en een relatief beperkt aanbod aan openbaar vervoer.

Met dit in gedachten is er een verzoek ingediend bij Everecity om een deel van de begane grond van het gebouw aan Permeke 83 beschikbaar te stellen voor dit doel. Een deel van het fietspad wordt aangelegd om het fietsverkeer te scheiden van het doorgaand autoverkeer.

De werkzaamheden zijn in april begonnen en zullen dit deel van de wijk een nieuwe look geven.