Het nieuwsblad van de BGHM, Contour nr. 19, zet Everecity in de schijnwerpers

17 mei, 2024

In dit interview delen onze Managing Director, Pascale Roelants, en de Managing Director van de BGHM, Dorien Robben, hun visie op de realiteit van sociale huisvesting in Brussel. Deze tweestemmige uitwisseling geeft ons inzicht in vier strategische kwesties waarmee de sector wordt geconfronteerd: de opstelling van de strategische nota over sociale actie, reflecties over het huidige systeem voor de toewijzing van sociale woningen, digitale transformatie en het nieuwe financieringsmodel. Dit zijn slechts enkele van de thema’s die aantonen waarom de synergie tussen de realiteit op het terrein van de OVM’s en de samenwerking met de regio, vertegenwoordigd door de BGHM, essentieel is als de sociale huisvestingssector de uitdagingen van de huidige maatschappij wil aangaan.

In de rubriek Snapshot komt Youen Arts aan het woord, het gezicht van het Project Sociale Cohesie De Là Haut (PCS). Het PSC De Là Haut is al bijna 8 jaar gevestigd in de wijk Plato aan de voet van een van onze gebouwen. Als coördinator ontwikkelt en verrijkt Youen de vertrouwensband tussen de buurtbewoners en de PSC. De wijk is een duurzame en burgerlijke plek geworden waar dagelijks veel gebeurt: Quartier City Zen.
Het bewijs is te vinden in de rubriek “Mijn buurt”, waar u kunt lezen hoe deze positieve dynamiek, geïnitieerd door de PSC, Claudine, een bewoonster van Everecity, heeft ondersteund in haar aanpak. Zij wilde haar vereniging oprichten om te luisteren naar ouders die door een ingewikkelde situatie gaan, hen te steunen en te troosten. Zij werd zelf met dit probleem geconfronteerd als jonge moeder van twee jonge jongens, waarvan er één op zeer jonge leeftijd autisme kreeg.

Meer info : https://slrb-bghm.brussels/sites/default/files/2024-05/contour-19_08_nl_web.pdf