De cel sociale ontwikkeling

De Cel Sociale Ontwikkeling bestaat uit :

 

  • Een celmanager
  • Twee maatschappelijk werkers
  • Een projectcoördinator
  • Een opbouwwerker

Het maatschappelijk werk van everecity is opgebouwd rond 3 assen :

Twee maatschappelijk assistenten die afgevaardigd zijn door de vzw DMBSH (Dienst voor maatschappelijke begeleiding van sociale huurders) behandelen de individuele sociale vragen die door de huurders geformuleerd worden.

 

  • De ene staat in voor de site van Hoog- en Laag-Evere (behalve de Oleandergaard)
  • De andere staat in voor de site van Evere Centrum en de Oleandergaard
Het individueel maatschappelijk werk :

Wat houdt sociale begeleiding in ?

Sociale begeleiding bestaat erin om u te ontmoeten en in alle vertrouwelijkheid naar u te luisteren.

De maatschappelijk assistenten onderzoeken uw situatie en zoeken met u naar de meest geschikte oplossingen.

Indien nodig zullen zij u doorverwijzen naar meer specifieke diensten.

Voor meer informatie, zie: Ik heb een sociale vraag.

Het collectief maatschappelijk werk :

Het collectief-communautair sociaal werk wordt georganiseerd rond de behoeften die door een groep inwoners worden uitgedrukt. De antwoorden op deze behoeften worden ontwikkeld door de gemeenschap in samenwerking met everecity. De maatschappelijk werker vormt de schakel tussen de groep en everecity. Hij biedt ook ondersteuning bij het beheer van de groep.

De rol van de maatschappelijk werker is de bewoners te helpen bij het opzetten van projecten met andere bewoners, de bewoners activiteiten voor te stellen om het leven in hun gebouw of buurt te verbeteren.

Je goed voelen in je leven betekent ook je goed voelen in je buurt en goede burenrelaties ontwikkelen. De bewoners kennen hun buurt beter dan wie ook, de gewoonten, de voordelen maar ook de problemen ervan.

Het team van de eenheid “Sociale Ontwikkeling” wil nu de bewoner centraal stellen om samen de projecten van morgen te bedenken en te ontwikkelen:

• Wilt u dat uw buurt schoner wordt?
• Heb je een warme plek nodig om een activiteit te ontwikkelen?
• Wilt u een project uitvoeren dat mensen samenbrengt in een solidariteitsnetwerk?
• Meer samenhang tussen jong en oud?
• …..

Alle ideeën kunnen worden besproken, besproken en omgezet in concrete projecten. Aarzel niet om contact op te nemen met ons team van opbouwwerkers.

Het gemeenschappelijk maatschappelijk werk :

EVERECITY  beschikt sinds 2017 over een PSC (Project voor Sociale Cohesie), PSC De Là Haut genoemd en gesubsidieerd door het Gewest. Het wordt beheerd door een PCS-coördinator, Dhr. Youen Aert, in samenwerking met het Cultureel Centrum van Evere “L’Entrelà“.

Het gemeenschappelijk maatschappelijk werk wordt opgebouwd rond burgerprojecten met, door en voor de bewoners. U kunt de coördinator van het PSC De Là Haut en de huurders die bij talrijke projecten betrokken zijn, ontmoeten in het gemeenschapslokaal op de gelijkvloerse verdieping Platolaan 21.

 

Hoe neem ik contact op met de Cel Sociale Ontwikkeling ? :

  02 430 65 00

  everecity@everecity.brussels

  A. Vermeylenlaan 58/1, 1140 Evere

Permanenties :

 Dinsdag van 13u tot en met 16u30

A. Vermeylenlaan 58/1, 1140 Evere