De onderhoud patrimonium afdeling

De onderhoud patrimonium afdeling is samengesteld uit :

 • Een hoofd van de afdeling

En een team :

   • Regie
   • Onderhoud
   • Energie en speciale technieken
   • Administratief-technisch
   • Beheer van de stock
   • Conciërges en onderhoudspersoneel

De onderhoud patrimonium afdeling staat in voor het beheer van :

  • De renovaties en het in goede staat herstellen van lege woningen tussen twee huurders in.
  • De conciërges en het onderhoudspersoneel.
  • De netheid en veiligheid van de directe omgeving en de gemeenschappelijke lokalen van de gebouwen.
  • De energie (onderhoud en regeling van de stookplaatsen).
  • De speciale technieken (onderhoud en herstelling van de liften, stookplaatsen…).
  • Schadegevallen.
  • Technische problemen in de woning.
  • De opstelling en de toepassing van het onderhoudsplan.

De onderhoud patrimonium afdeling geeft technische problemen die omvangrijke interventies vergen door aan de strategische afdeling teneinde een duurzame en efficiënte oplossing te bieden.

Ze vormt het scharnier tussen het front office en het back office, d.w.z. dat ze toelaat om technische vaststellingen “op het terrein” die een grondige analyse en de uitvoering van grote werven noodzaken terug te koppelen naar een “strategisch, en dus langetermijnbeheer”.

Hoe contact opnemen met de onderhoud patrimonium afdeling ? :

  02 430 65 00

  everecity@everecity.brussels

  A. Vermeylenlaan, 58/1 – 1140 Evere

 

Wachtdienst ( 02 430 65 00 )

everecity stelt een wachtdienst ter beschikking van zijn huurders die buiten de kantooruren, tijdens het weekend en op feestdagen tussenkomt voor ernstige en dringende problemen die niet tot de normale werkuren kunnen wachten.
De kosten van deze wachtdienst worden verrekend in de huurlasten aan het geheel van de huurders.
De kosten van tussenkomsten worden individueel of collectief doorgerekend of ten laste genomen door everecity, in functie van de wettelijke regels betreffende de aard van de panne.
De tussenkomsten en/of verplaatsingen van de wachtdienst die nodig zijn ten gevolge van een onachtzaamheid van de huurder worden hem aangerekend.
Indien de dringendheid niet reëel is, behoudt everecity zich het recht toe de tussenkomst en de verplaatsing te verrekenen aan de verantwoordelijke huurder.
In voorkomend geval kan deze aanrekening betwist worden via alle mogelijke rechtsmiddelen (bezwaar, klacht, rechtbank).

 

Let wel: deze wachtdienst is uitsluitend voorbehouden aan technische noodgevallen (waterlek, verstopte wc, enz.). De 112 blijft bevoegd in de dringende gevallen (brand, gasreuk, ongeval, probleem met de lift, probleem met de verwarming, geen warm water meer …).