Ik heb een technische vraag

Voor bepaalde interventies die door onze arbeiders of externe firma’s uitgevoerd worden voor problemen in uw appartement zullen u de wisselstukken en de werkuren aangerekend worden. everecity biedt u deze dienst aan. U kunt ook een beroep doen op externe vakmensen.

Er is een schat aan nuttige informatie te vinden in het Huishoudelijk Reglement, ondermeer betreffende de ten laste neming van de reparaties (huurder-eigenaar-huurlasten).

Ik heb een probleem met de verwarming of het warm water

Ik heb een individuele verwarmingsketel :

Ik bel naar everecity op het nummer 02/430 65 00

Ik beschik over collectieve verwarming/warm water :

Ik vergewis mij ervan dat ik niet de enige persoon ben die dit probleem ondervindt in het gebouw

 • Er is geen warm water meer of het water is niet meer warm genoeg: ik bel naar everecity
 • Er is geen verwarming meer of niet genoeg verwarming meer :
  • Ik controleer of de kranen van alle radiatoren open zijn
  • Ik neem de temperatuur op in alle lokalen van mijn woning
  • ik bel naar everecity
Ik heb een elektrisch probleem

Ik vergewis mij ervan dat er geen zekering gesprongen is
Ik vergewis mij ervan dat er geen elektrisch toestel aan de basis van het probleem ligt
Ik bel naar everecity op het nummer 02/430 65 00

Ik heb een loodgieterijprobleem
  • Er is een lek : ik draai de hoofdkraan van de watertoevoer, die zich in mijn woning bevindt, dicht of ik draai de kraan op mijn watermeter dicht en ik bel naar everecity.
  • Mijn wc/bad/gootsteen/wastafel is verstopt: ik bel naar everecity

Tip: Ik onderhoud de wc-spoeling, de schuimers van de kranen, de mengkranen, de dichtingen en de afsluitkranen regelmatig.

Ik heb een probleem met deuren of vensterramen

Ik bel naar everecity op het nummer 02/430 65 00  

Tip: Ik onderhoud de scharnieren, de sloten en de klinken regelmatig.

Ik heb een vochtprobleem.

Is het condensatie ?

 • Ik open mijn venster wijd om ’s ochtends en ’s avonds 10 tot 15 minuten te verluchten.
 • Ik verwarm ALLE lokalen op een temperatuur hoger dan 17°C
 • Ik stop de verluchtingsopeningen NIET dicht, ik stof ze regelmatig af
 • Ik was de zwarte vlekken af met bleekwater verdund met warm water, zodra ze op de muren verschijnen
 • Ik herschilder de muren

 

Sijpelt er water binnen ?

Ik bel onmiddellijk naar everecity

op het nummer 02/430 65 00

 

Is er waterschade ?

Ik bel onmiddellijk naar everecity

op het nummer 02/430 65 00

Ik wil me van meubels / zitbanken / huishoudtoestellen ontdoen

Het is verboden om grof huisvuil achter te laten in de gemeenschappelijke ruimten of in de directe omgeving van het gebouw op straffe van een boete, die zal worden opgelegd door het Agentschap Net Brussel, de gemeente Evere of everecity.

  • Ik laat ze niet achter in de gemeenschappelijke ruimten of in de directe omgeving van het gebouw.
  • Ik bel naar Net Brussel: 0800 981 81
  • Ik bel naar de dienst netheid van de gemeente: 0800 11 517
  • Ik breng ze naar de stortplaats aan de Jules Bordetlaan

 

Als ik aan sluikstorten doe, dan riskeer ik een boete van 150 tot 1000€. Let op: men ziet u !
De diensten van Net Brussel en de gemeente zijn GRATIS !!!!

Er is een probleem met de lift

Ik bel onmiddellijk naar THYSSEN op het nummer 078 15 84 84.

Indien er personen opgesloten zitten in de lift, dan moet dat aan Thyssen gemeld worden, die indien nodig de brandweer zal sturen. Als u de brandweer belt, dan zal de factuur naar u gestuurd worden.

Er is een storing in de gemeenschappelijke lokalen/de kelders

Ik bel naar everecity op het nummer 02/430 65 00

Ik ben mijn badge kwijt of mijn badge is stuk

Ik bel naar everecity op het nummer 02/430 65 00 om dat te melden of ik bied mij aan op de permanentie.

Ik noteer alle badgenummers van mijn gezin en deel ze onmiddellijk mee.

Bij verlies zal everecity mijn verloren badge desactiveren.
Ik zal een nieuwe badge ontvangen zodra die geactiveerd is.

Voor het verlies van een badge moet u een nieuwe waarborg betalen, die in uw huurafrekening gefactureerd zal worden.

Wachtdienst

everecity stelt een wachtdienst ter beschikking van zijn huurders die buiten de kantooruren, tijdens het weekend en op feestdagen tussenkomt voor ernstige en dringende problemen die niet tot de normale werkuren kunnen wachten.
De kosten van deze wachtdienst worden verrekend in de huurlasten aan het geheel van de huurders.
De kosten van tussenkomsten worden individueel of collectief doorgerekend of ten laste genomen door everecity, in functie van de wettelijke regels betreffende de aard van de panne.
De tussenkomsten en/of verplaatsingen van de wachtdienst die nodig zijn ten gevolge van een onachtzaamheid van de huurder worden hem aangerekend.
Indien de dringendheid niet reëel is, behoudt everecity zich het recht toe de tussenkomst en de verplaatsing te verrekenen aan de verantwoordelijke huurder.
In voorkomend geval kan deze aanrekening betwist worden via alle mogelijke rechtsmiddelen (bezwaar, klacht, rechtbank).

 
Let wel: deze wachtdienst is uitsluitend voorbehouden aan technische noodgevallen (waterlek, verstopte wc, enz.). De 112 blijft bevoegd in de dringende gevallen (brand, gasreuk, ongeval, probleem met de lift, probleem met de verwarming, geen warm water
Nuttige informatie