In het kort

everecity is ontstaan uit de fusie van twee sociale huisvestingsmaatschappijen, Germinal en Ieder Zijn Huis, die beide in de gemeente Evere gelegen waren. Opgericht op 1 januari 2015 beheert everecity vandaag bijna 1900 sociale woningen en ze heeft de ambitie om haar patrimonium de komende jaren te vergroten. 

everecity is een huurderscoöperatieve. Op elk beheersniveau wordt het evenwicht tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de huurders gerespecteerd.

 

Het dagelijks beheer en de algemene coördinatie van everecity worden overgedragen aan de algemeen directrice, Mevr. Pascale Roelants. Zij maakt deel uit van het Beheerscomité en neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

everecity stelt een zestigtal werknemers te werk (bedienden, arbeiders en conciërges). De onderneming is opgebouwd met vier directies: De huurpool, de afdelingen Financiën, Support en Strategie.

 

Deze structuur laat toe om de onderneming te beheren vanuit 4 specifieke en aanvullende invalshoeken:

 1. De huurpool is “cliëntgericht” en al zijn activiteiten houden rechtstreeks verband met de huurder en de woning die bij bewoont, en de kandidaat-huurder.
 2. De Onderhoud is “ hurdergericht” en voert interventies uit op uw verzoek. Hij ziet in het algemeen ook toe op het goed onderhoud van het patrimonium.
 3. De afdeling financiën is gericht op het “evenwicht van de rekeningen” en al haar activiteiten houden rechtstreeks verband met de uitgaven en inkomsten.
 4. De afdeling support is gericht op de “interne organisatie” en al haar activiteiten houden rechtstreeks verband met de administratieve activiteiten en het personeelsmanagement van alle afdelingen.
 5. De strategische afdeling is “patrimoniumgericht” en al haar activiteiten houden rechtstreeks verband met de gebouwen.

 

 

De bestuursorganen van Everecity :

De Raad van Bestuur :

De Raad van Bestuur bestaat uit 15 bestuurders :

 • 1 bestuurder wordt verkozen op voordracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 7 bestuurders worden verkozen op voordracht van de Gemeente Evere
 • 7 bestuurders worden verkozen uit de huurders-coöperatieleden
 • 2 waarnemers worden verkozen op voordracht van de Gemeente Evere

De raad van bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar, zijnde elke maand behalve tijdens de zomer..

 

Het beheerscomité :

Het beheerscomité bestaat uit :

 • 2 vertegenwoordigers van de gemeente waarvan één Voorzitter
 • 2 vertegenwoordigers van de huurders waarvan één Ondervoorzitter

Het beheerscomité vergadert 2x per maand.

 

Privacy : 

De volgende rapporten zijn beschikbaar voor het publiek: