BLABLACITY MAART 2021

22 jun, 2021


SAMEN HET HOOFD BIEDEN
AAN DE GEVOLGEN VAN DE CRISIS.
Beste huurders,
Mevrouw, Mijnheer,
Op het moment dat ik dit schrijf, ontluikt stilaan
een straaltje hoop van uitweg uit de crisis, dankzij
de gezamenlijke inspanningen van de bevolking
maar ook door het opstarten van de vaccinaties.
Dit zou ons de gelegenheid moeten geven
om elkaar binnen niet al te lange tijd terug te
ontmoeten en opnieuw culturele activiteiten en
andere feestelijkheden te organiseren.
Met spijt zien we op het terrein de impact
van de crisis, ook vastgesteld door de studie
gepubliceerd door de Koning Boudewijnstichting.
Al zijn we erin geslaagd om tijdens de crisis –
in zeker mate – de socio-economische nood
te lenigen die gepaard gaat met technische
werkloosheid of jobverlies via verschillende
regelingen

[googlepdf url=”http://www.everecity.be/wp-content/uploads/2021/06/BLABLACITY-Numero-12-NL-ok.pdf” width=”100%” height=”800″]