Verkiezingen voor de Adviesraad van huurders ARHUU’s

16 mrt, 2022

Wilt u deelnemen aan het leven van uw woongemeenschap? Doe met ons mee op 17 september 2022

 

In 2020 ontving je een brochure waarin werd aangekondigd dat er op 27 maart 2021 verkiezingen voor de Adviesraad van de Huurders – ARHUU zouden plaatsvinden aan Everecity. Vanwege de COVID-19-pandemie zijn deze verkiezingen uitgesteld tot 17 september 2022. Op 17 september 2022 zal je worden opgeroepen om te gaan stemmen met het oog op de verkiezing van de vertegenwoordigers van de huurders bij Everecity.

 

Wat is het doel van ARHUU’s?

Een Arhuu bestaat uit verkozen huurders die alle huurders van Everecity vertegenwoordigen. Zij worden verkozen voor 4 jaar en worden geraadpleegd over het leven binnen Everecity. Het heeft 4 hoofdtaken: advies geven, deelnemen aan de Raad van Bestuur, gezelligheid creëren en informeren.

 

Wil je jezelf voorstellen? Niets is makkelijker.

Om kandidaat te worden moet u :

  • Ondertekenaar zijn van een huurovereenkomst voor sociale huisvesting of deel uitmaken van het huishouden van de ondertekenaar binnen Everecity en ten minste 16 jaar oud zijn op of vóór 17 september 2022.
  • Uiterlijk 12 maanden voor de dag van de verkiezing bij Everecity geregistreerd zijn
  • Niet het voorwerp zijn van een definitieve rechterlijke beslissing waarin wordt vastgesteld dat u niet aan al uw huurverplichtingen heeft voldaan (betaling van huur, enz.).
  • Onderteken het Handvest van de eerbiediging van de democratische waarden (een exemplaar is bij de brochure gevoegd).
  • Stuur uw sollicitatiebrief (uitsluitend met gebruikmaking van de standaardbrief in de bijlage van de brochure), samen met het ondertekende charter, per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs naar het hoofdkantoor van Everecity.

 

!!! De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 10 mei 2022.

 

Wie kan stemmen en hoe?

Iedereen die minstens 16 jaar oud is (op 17 september 2022) en die op 4 februari 2022 als hoofdverblijf een sociale huurwoning of een woning met een laag of gemiddeld inkomen in zijn SISP bewoont.

Elke kiezer zal een bericht in zijn brievenbus ontvangen met de tijdstippen en de plaats waar de stemming zal plaatsvinden.

 

Heb je nog vragen? De bijgevoegde brochure zal u helpen deze vragen te beantwoorden en de website van de BGHM: https://slrb-bghm.brussels/nl/huurder-zijn/arhuu