Herziening van de huurprijzen op 1 januari 2024

14 jun, 2023

Zoals elk jaar, en overeenkomstig het besluit van 26/9/96 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verzamelen wij de documenten voor de herziening van de huurprijzen op 1 januari 2024.

De huurherziening is een jaarlijkse stap die vereist is door het regionale decreet, dat het bedrag van elk element van de werkelijke huurprijs herberekent. Deze week kreeg je een rondschrijven in je brievenbus waarin je werd gevraagd om een aantal documenten in te dienen.

We vragen je vriendelijk om ons alle volgende documenten, inclusief kopieën van ALLE PAGINA’s, te sturen vóór 18 augustus 2023:

  • Een kopie van beide zijden van ALLE PAGINA’S van het aanslagbiljet inkomsten 2021 – aanslagjaar 2022
  • Een kopie uw huidige inkomsten (OCMW-attest, werkloosheid, ziekenkas, invaliditeit, enz.)
  • Een verklaring op erewoord indien u of uw kind(eren) ouder dan 18 jaar geen inkomen heeft (hebben)
  • Een kopie een bewijs van betaling van uw brandverzekeringspremie door middel van een door uw verzekeraar geleverd attest of een bankafschrift met de naam van de verzekerings- maatschappij en het betaalde bedrag. Indien u van verzekeringsmaatschappij bent veranderd, een kopie van de nieuwe verzekeringspolis die is afgesloten.

Deze documenten moeten naar de dienst Verhuring worden overgemaakt via onze brievenbus in de Auguste Vermeylenlaan 58/01 ter attentie Huurcel.

Indien u vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via het Onthaal & Info-nummer

02/430 65 00.